Samenleving:Lokaal:Nederland:Overheid en Politiek:Rijksoverheid:Ministeries

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Lokaal / Nederland / Overheid en Politiek / Rijksoverheid / Ministeries


Resultaten 1 - 18 van 18

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
http://www.minocw.nl/
Teksten van nota’s, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.Ministerie van Justitie
http://www.justitie.nl/
Informatie van en over het Ministerie van Justitie.Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
http://www.minlnv.nl/Ministerie van Financiën
http://www.minfin.nl/Ministerie van Defensie
http://www.mindef.nl/
Het ministerie van Defensie wordt gevormd door het departement (de zogeheten "Centrale Organisatie"), de krijgsmachtdelen en het interservice ondersteunende commando.Ministerie van Verkeer en Waterstaat
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/
Onder het motto ‘Vertrouwd met water, vooruitstrevend in verbindingen’, werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de duurzame bescherming tegen het water en aan veilige verbindingen van internationale kwaliteit.Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
http://www.minszw.nl
De taak van het ministerie is: het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.Ministerie van buitenlandse zaken
http://www.minbuza.nl/
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt informatie over reizen, ontwikkelingshulp, Europa, visums, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, internationale organisaties, en ambassades en consulaten in het buitenland.Pieter Baan Centrum
http://www.pieterbaancentrum.nl/
Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie. In het PBC worden verdachten van ernstige delicten onderzocht door gedragsdeskundigen.Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
http://www.minvws.nl/
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.Getij
http://www.getij.nl/
Op deze site treft u astronomische waterstandsvoorspellingen aan van Nederlandse meetlocaties op de Noordzee, de aangrenzende estuaria en het door getij beïnvloede rivierengebied.SZW
http://www.szw.nl/
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Groepsrisico
http://www.groepsrisico.nl
Deze website dient ter ondersteuning van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico en is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn onder de brede paraplu van externe veiligheidsvraagstukken.Ministerie van Algemene Zaken
http://www.minaz.nl/
Op de site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken vindt u informatie over de minister-president, de ministerraad, het regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken.Defensie
http://www.mindef.nl/
Ministerie van defensie.SWZ
http://home.szw.nl/
De site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
http://www.minbzk.nl/
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een ministerie met een zeer gevarieerd takenpakket. De twee ministers beheren uiteenlopende portefeuilles. Een greep uit de aandachtgebieden: elektronische overheid, brandweer en rampenbeheersing, kwaliteit van de politieorganisatie, het referendum, gemeentelijke herindeling, arbeidsvoorwaarden overheidssector, bewaking integriteit en staatsveiligheid.Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
http://www.minvrom.nl/
Informatiecentrum voor bedrijven en gemeenten over milieuwetgeving en -vergunningen.   

© 2000 - 2020 1steKeuze Zoekmachine