Samenleving:Organisaties

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Organisaties
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/organisaties/internationaal/  Internationaal 24

Resultaten 1 - 40 van 47

Meldpunt Kinderporno - Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meldpunt_Kinderporno
Wikipedia pagina over het meldpunt voor kinderporno.Meldpunt kinderporno
http://www.meldpunt.org/
Door te informeren hoopt het meldpunt een rol te kunnen spelen in het bewustwordingsproces van Internetgebruikers.De Zonnebloem® Online
http://www.zonnebloem.nl/
Aandacht is een mensenrecht, over het werk, de activiteiten, en de organisatie.Wegloophuis Utrecht
http://www.wegloophuis-utrecht.nl
Stichting Wegloophuis Utrecht is een vrijwilligersorganisatie die is voortgekomen uit het gedachtegoed van democratische- en antipsychiatrie.Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
http://www.knrm.nl/
Verlening van kosteloos hulp en bijstand aan mensen die op de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer of de Zeeuwse stromen in nood verkeren.VBOK
http://www.vbok.nl/
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.One World
http://www.oneworld.nl/
One World voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking.Stichting Rekenschap
http://www.rekenschap.nl/
Stichting Rekenschap stelt zich ten doel te bevorderen dat de verantwoording over de uitgave van overheidsgelden verbetert.Reddingsbrigades startpunt
http://www.reddingsbrigade.net/
Dit is een startpunt voor informatie over redden en reddingsbrigades.Asociación Iberoamericana Eindhoven
http://www.aie-eindhoven.nl
Bij Asociación Iberoamericana Eindhoven, ontmoet U personen met een actieve interesse voor Spanje en Hispano-Amerika op het gebied van taal, volk, cultuur en geschiedenis.Psychowijzer
http://www.psychowijzer.nl/
Adviezen voor een scala aan problemen. De Psychowijzer is een initiatief van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid en de Stichting Korrelatie.Consumentenbond
http://www.dedigitaleconsument.nl
Hier kunt u allerlei informatie van en over de Consumentenbond vinden.Sire
http://www.sire.nl/
Een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk aan de orde te stellen, bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers.Initiatives of Change Nederland
http://www.initiativesofchange.nl
Initiatives of Change is een wereldwijd netwerk van mensen die zich inzetten voor een betere wereld.Stichting Rekenschap
http://www.rekenschap.nl
Stelt zich ten doel te bevorderen dat de verantwoording over de uitgave van overheidsgelden verbetert.Rutgers Nisso Groep - De bestrijding van kinderporno
http://www.rutgersnissogroep.nl/
De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, doet onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma's en heeft een eigen informatiecentrum op het gebied van seksualiteit.Excellenza
http://www.excellenza.nl
Excellenza geeft objectieve informatie over bedrijven in diverse sectoren. Criteria hierbij zijn o.a. vakmanschap en communicatie richting de klant.VHD VerzekeraarsHulpDienst
http://www.vhd.nl
De VHD is een Nederlandse organisatie die toonaangevend is in hulpverlening bij incidenten en daaraan gerelateerde diensten.Spectrum Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling
http://www.spectrum-gelderland.nl/
Spectrum Gelderland, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft lokale instellingen ondersteuning bij hun functioneren; ontwikkelt programma's en projecten en adviseert overheden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.SWA
http://www.s-w-a.nl
Welzijnsorganisatie voor Antillianen en Arubanen in Rotterdam.Meldpunt Kinderporno
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/
Meldpunt bij constatering van kinderporno.Leger des Heils
http://www.legerdesheils.nl/
Informatie over maatschappelijk en sociaal werk, kerkelijk werk, verslavingszorg, tweedehands kleding, donaties en giften en de laatste vijf edities van de Strijdkreet.Nederlands Platform Gentechnologie (NPG)
http://utopia.knoware.nl/users/archief/NPG/
Open platform van maatschappelijke organisaties die de ontwikkelingen op het gebied van de moderne biotechnologie kritisch volgen.Slachtofferhulp
http://www.slachtofferhulp.nl/
Onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Helpt na een misdrijf of verkeersongeluk: voor praktische tips, juridisch advies en emotionele steun. Behartigt de individuele en collectieve belangen van slachtoffers. Doet onderzoek voor de verbetering van hulp aan slachtoffers.Zedenmisdrijf Informatiesite
http://zedenmisdrijf.eigenstart.nl/
Zedenmisdrijven - de relatie tussen seksualiteit, geweld en de wet.Bond tegen het Vloeken
http://www.bondtegenvloeken.nl
Ter voorkoming dat het vloeken gewoon gevonden gaat worden in ons land.Wereldwinkel Ridderkerk
http://www.wereldwinkelridderkerk.nl
Wereldwinkel Ridderkerk verkoopt artikelen uit de derde wereld waarvoor de leveranciers een eerlijke prijs ontvangen. Zo kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.Antenna Foundation
http://www.agriterra.org/
Vertegenwoordigt in Nederland de Association for Progressive Communications (APC), een wereldwijd platform van 75 progressieve host-organisaties met 25 leden (zie Kaart) en partners in meer dan 123 landen met meer dan 50.000 maatschappelijke organisatiesACMW
http://www.acmw.org
Het ACMW heeft tot doel het verlenen van diensten aan personen, organisaties, instellingen et cetera, welke werkzaam zijn binnen het maatschappelijk werk (alle maatschappelijke terreinen), welzijn en -in het algemeen- het medisch veld. Verder het verrichten van alle activiteiten, welke daarmede verband houden.ProFor
http://www.profor.nl
Een onafhankelijke non-profit samenlevingsopbouwbureau binnen het Nederlandse Koninkrijk.UCN
http://www.unescocentrum.nl/
UNESCO Centrum Nederland (UCN) is het voorlichtings- en educatiecentrum over het werk van de UNESCO voor Nederland.Svb
http://www.svb.org/
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW voor mensen vanaf 65 jaar, de kinderbijslag voor mensen met kinderen en de Anw voor nabestaanden.VVSPTN
http://www.vvsptn.nl
Verenging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensionfonds Thales Nederland.Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
http://www.nfgv.nl/
Het NFGV zet zich in voor mensen en hun naasten die lijden aan een psychische aandoening.Het Klankbord
http://www.het-klankbord.demon.nl/
De onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden van de Bijlmer vliegramp d.d. 04 oktober 1992.Grote Clubactie
http://www.clubactie.nl/
De Nationale Stichting Grote Clubactie werft fondsen voor Nederlandse vrijetijds verenigingen d.m.v. een loterij.Het Barghse Huus
http://www.hetbarghsehuus.nl
Het Barghse Huus is een welzijnsorganisatie in de gemeente Bergh. Het organiseert een activiteitenaanbod waarbij educatie, ontmoeting, cultuur en belangenbehartiging van diverse groepen centraal staan.Daklozen.be
http://www.daklozen.be
Onthaalcentrum voor thuislozen in Antwerpen.Het Humanistisch verbond
http://www.humanistischverbond.nl/
Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging die opkomt voor zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal.Stichting Skepsis
http://www.skepsis.org
Onderzoekt pseudowetenschap en paranormale beweringen. Een kritische kijk op pseudo-wetenschappen, paranormale verschijnselen, alternatieve genezers of therapeuten, en randgebieden van geloof en wetenschap.    Volgende  

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine