Samenleving:Organisaties

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Organisaties
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/organisaties/internationaal/  Internationaal 24

Resultaten 1 - 40 van 47

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meldpunt_Kinderporno Meldpunt Kinderporno - Wikipedia
Wikipedia pagina over het meldpunt voor kinderporno.http://www.meldpunt.org/ Meldpunt kinderporno
Door te informeren hoopt het meldpunt een rol te kunnen spelen in het bewustwordingsproces van Internetgebruikers.http://www.zonnebloem.nl/ De Zonnebloem® Online
Aandacht is een mensenrecht, over het werk, de activiteiten, en de organisatie.http://www.wegloophuis-utrecht.nl Wegloophuis Utrecht
Stichting Wegloophuis Utrecht is een vrijwilligersorganisatie die is voortgekomen uit het gedachtegoed van democratische- en antipsychiatrie.http://www.knrm.nl/ Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Verlening van kosteloos hulp en bijstand aan mensen die op de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer of de Zeeuwse stromen in nood verkeren.http://www.vbok.nl/ VBOK
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.http://www.oneworld.nl/ One World
One World voor mensenrechten, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking.http://www.rekenschap.nl/ Stichting Rekenschap
Stichting Rekenschap stelt zich ten doel te bevorderen dat de verantwoording over de uitgave van overheidsgelden verbetert.http://www.reddingsbrigade.net/ Reddingsbrigades startpunt
Dit is een startpunt voor informatie over redden en reddingsbrigades.http://www.aie-eindhoven.nl Asociación Iberoamericana Eindhoven
Bij Asociación Iberoamericana Eindhoven, ontmoet U personen met een actieve interesse voor Spanje en Hispano-Amerika op het gebied van taal, volk, cultuur en geschiedenis.http://www.psychowijzer.nl/ Psychowijzer
Adviezen voor een scala aan problemen. De Psychowijzer is een initiatief van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid en de Stichting Korrelatie.http://www.dedigitaleconsument.nl Consumentenbond
Hier kunt u allerlei informatie van en over de Consumentenbond vinden.http://www.sire.nl/ Sire
Een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk aan de orde te stellen, bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers.http://www.initiativesofchange.nl Initiatives of Change Nederland
Initiatives of Change is een wereldwijd netwerk van mensen die zich inzetten voor een betere wereld.http://www.rekenschap.nl Stichting Rekenschap
Stelt zich ten doel te bevorderen dat de verantwoording over de uitgave van overheidsgelden verbetert.http://www.rutgersnissogroep.nl/ Rutgers Nisso Groep - De bestrijding van kinderporno
De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, doet onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma's en heeft een eigen informatiecentrum op het gebied van seksualiteit.http://www.excellenza.nl Excellenza
Excellenza geeft objectieve informatie over bedrijven in diverse sectoren. Criteria hierbij zijn o.a. vakmanschap en communicatie richting de klant.http://www.vhd.nl VHD VerzekeraarsHulpDienst
De VHD is een Nederlandse organisatie die toonaangevend is in hulpverlening bij incidenten en daaraan gerelateerde diensten.http://www.spectrum-gelderland.nl/ Spectrum Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling
Spectrum Gelderland, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft lokale instellingen ondersteuning bij hun functioneren; ontwikkelt programma's en projecten en adviseert overheden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.http://www.s-w-a.nl SWA
Welzijnsorganisatie voor Antillianen en Arubanen in Rotterdam.http://www.meldpunt-kinderporno.nl/ Meldpunt Kinderporno
Meldpunt bij constatering van kinderporno.http://www.legerdesheils.nl/ Leger des Heils
Informatie over maatschappelijk en sociaal werk, kerkelijk werk, verslavingszorg, tweedehands kleding, donaties en giften en de laatste vijf edities van de Strijdkreet.http://utopia.knoware.nl/users/archief/NPG/ Nederlands Platform Gentechnologie (NPG)
Open platform van maatschappelijke organisaties die de ontwikkelingen op het gebied van de moderne biotechnologie kritisch volgen.http://www.slachtofferhulp.nl/ Slachtofferhulp
Onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Helpt na een misdrijf of verkeersongeluk: voor praktische tips, juridisch advies en emotionele steun. Behartigt de individuele en collectieve belangen van slachtoffers. Doet onderzoek voor de verbetering van hulp aan slachtoffers.http://zedenmisdrijf.eigenstart.nl/ Zedenmisdrijf Informatiesite
Zedenmisdrijven - de relatie tussen seksualiteit, geweld en de wet.http://www.bondtegenvloeken.nl Bond tegen het Vloeken
Ter voorkoming dat het vloeken gewoon gevonden gaat worden in ons land.http://www.wereldwinkelridderkerk.nl Wereldwinkel Ridderkerk
Wereldwinkel Ridderkerk verkoopt artikelen uit de derde wereld waarvoor de leveranciers een eerlijke prijs ontvangen. Zo kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.http://www.agriterra.org/ Antenna Foundation
Vertegenwoordigt in Nederland de Association for Progressive Communications (APC), een wereldwijd platform van 75 progressieve host-organisaties met 25 leden (zie Kaart) en partners in meer dan 123 landen met meer dan 50.000 maatschappelijke organisatieshttp://www.acmw.org ACMW
Het ACMW heeft tot doel het verlenen van diensten aan personen, organisaties, instellingen et cetera, welke werkzaam zijn binnen het maatschappelijk werk (alle maatschappelijke terreinen), welzijn en -in het algemeen- het medisch veld. Verder het verrichten van alle activiteiten, welke daarmede verband houden.http://www.profor.nl ProFor
Een onafhankelijke non-profit samenlevingsopbouwbureau binnen het Nederlandse Koninkrijk.http://www.unescocentrum.nl/ UCN
UNESCO Centrum Nederland (UCN) is het voorlichtings- en educatiecentrum over het werk van de UNESCO voor Nederland.http://www.svb.org/ Svb
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van een aantal regelingen, waaronder de AOW voor mensen vanaf 65 jaar, de kinderbijslag voor mensen met kinderen en de Anw voor nabestaanden.http://www.vvsptn.nl VVSPTN
Verenging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensionfonds Thales Nederland.http://www.nfgv.nl/ Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Het NFGV zet zich in voor mensen en hun naasten die lijden aan een psychische aandoening.http://www.het-klankbord.demon.nl/ Het Klankbord
De onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden van de Bijlmer vliegramp d.d. 04 oktober 1992.http://www.clubactie.nl/ Grote Clubactie
De Nationale Stichting Grote Clubactie werft fondsen voor Nederlandse vrijetijds verenigingen d.m.v. een loterij.http://www.hetbarghsehuus.nl Het Barghse Huus
Het Barghse Huus is een welzijnsorganisatie in de gemeente Bergh. Het organiseert een activiteitenaanbod waarbij educatie, ontmoeting, cultuur en belangenbehartiging van diverse groepen centraal staan.http://www.daklozen.be Daklozen.be
Onthaalcentrum voor thuislozen in Antwerpen.http://www.humanistischverbond.nl/ Het Humanistisch verbond
Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging die opkomt voor zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal.http://www.skepsis.org Stichting Skepsis
Onderzoekt pseudowetenschap en paranormale beweringen. Een kritische kijk op pseudo-wetenschappen, paranormale verschijnselen, alternatieve genezers of therapeuten, en randgebieden van geloof en wetenschap.    Volgende  

© 2000 - 2019 1steKeuze Zoekmachine