Samenleving:Maatschappij:Milieu

Hoofdrubriek: Samenleving  

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Maatschappij / Milieu
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/consument/  Consument 13
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/duurzaam bouwen/  Duurzaam Bouwen 8
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/educatie/  Educatie 6
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/energie/  Energie 70
 
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/grondstoffen en afval/  Grondstoffen en Afval 43
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/indexen/  Indexen 8
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/landbouw/  Landbouw 9
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/milieu organisaties/  Milieu-organisaties 22
 
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/overheid/  Overheid 8
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/professioneel/  Professioneel 8
Http://samenleving.eerstekeuze.nl/maatschappij/milieu/tegenstellende meningen/  Tegenstellende Meningen 1
 
Subcategorie  Boeken:Magazines:Natuur en Milieu 7
Subcategorie  Natuur en Wetenschap 1525
Subcategorie  Natuur en Wetenschap:Natuur in Nederland 74
Subcategorie  Zakelijk en Economie:Advies:Milieu 25

Resultaten 1 - 40 van 43

Earth Platform
http://www.earthplatform.com
Op Earth Platform vind je informatie over het milieu, met als hoofdonderwerpen: Natuur, dieren, energie, vervuiling en organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden. Hier kom je meer te weten over bijvoorbeeld klimaatveranderingen, bedreigde diersoorten en watervervuiling. (Engels)United Nations Atlas of the Oceans
http://www.oceansatlas.org/
Website van de Verenigde Naties met als doel om kennis over het mariene milieu bijeen te brengen en schade tegen te gaan die wordt aangericht door overbevissing en vervuiling. (Engels)Kolpia Klimaatonderzoek
http://www.kolpia.nl
Onafhankelijk binnenmilieu onderzoek in kantoorgebouwen. Metingen worden microbiologisch en fysisch uitgevoerd. Rapportage en advies op maat.Milieuvriendelijk een hybride auto
http://www.hybridelease.nl/
Het leasen van milieuvriendelijke auto'sAarde
http://www.dagvandeaarde.nl/
Alles over de aarde, het milieu en de dierenAnimal Sciences Group Wageningen
http://www.asg.wur.nl
Animal Sciences Group is een organisatie in Nederland voor kennis over dieren, de dierlijke productieketen en een verantwoorde inzet van dieren.Milieuklachten.nl
http://www.milieuklachten.nl
Dien hier uw milieuklacht in.Zuinig op Ruimte
http://www.zuinigopruimte.nl/
Onze groene ruimte wordt steeds verder volgebouwd. Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties voeren daarom samen de campagne ‘Zuinig op Ruimte – Nederland kan zo mooi zijn’. De organisaties hebben een meldpunt opgezet, waar elke burger voorbeelden kan melden van ruimteverslindende bouwactiviteiten, leegstand of verloedering van (bedrijven)terreinen.Centrum voor Energiebesparing
http://www.cedelft.nl/
Onafhankelijk bureau voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende oplossingen voor milieuproblemen, die beleidsmatig en praktisch uitvoerbaar zijn.De Nieuwe Grensmaas
http://www.denieuwegrensmaas.nl
Website over de vernieuwing van de Grensmaas. Informatie over het project dat de Maas tussen Maastricht en Roosteren veiliger en aantrekkelijker zal maken.Geluidsnet
http://www.geluidsnet.nl/
In Nederland bestaat grote behoefte aan betrouwbare, objectieve gegevens over geluidsoverlast in de woon- en werkomgeving. Geluidsnet werd in 2003 opgericht om aan deze behoefte tegemoet te komen en is nu een groeiend bedrijf gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare meting van omgevingsgeluid en de effectieve communicatie van meetresultaten naar de klant.Website tegen WTO - World Trade Organisation
http://www.stelling.nl/wto/
Het beleid van de WTO heeft vaak nadelige milieu- en sociale gevolgen. Deze site gaat over actie voor een betere internationale handel.Gezondheidsdienst voor dieren
http://www.gd-dieren.nl/
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is de organisatie voor de Nederlandse veehouderij op het terrein van gezondheids- en kwaliteitszorg. Op deze website vindt u informatie over de organisatie, diensten van de GD en dierziektenbestrijdingsprogramma's.De Groene Webwijzer
http://site.milieuwijzer.nl/
On-line adressengids voor natuur en milieu van de Stichting MilieuWijzer.Wetenschappelijk Instituut voor Milieu-Management
http://www.wimm.nl/
Het WIMM is een zelfstandig onderdeel van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. De activiteiten van het WIMM bestaan uit onderzoek en onderwijs op het gebied van milieumanagement en -accountancy.Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling - Technische Universiteit Eindhov
http://www.tue.nl/tdo/
Informatie voor scholieren, studenten, bedrijven en informatie over het lopende onderzoek.VARA's Vroege Vogels
http://www.omroep.nl/vara/radio/vroegevogels/
Radioprogramma over natuur en milieu.Milieubeleidsplan Amsterdam
http://www.milieubeleidsplan.amsterdam.nl/
Platform waarop de burgers van Amsterdam hun mening kunnen geven over het gemeentelijk Milieubeleidsplan en hierover in discussie kunnen gaan aan de hand van stellingenNederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
http://www.nioo.knaw.nl/
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.Week van het water
http://www.weekvanhetwater.nl/
Elk jaar organiseren de Nederlandse waterbedrijven samen met brancheorganisatie VEWIN de Week van het Water. Een paar dagen extra aandacht voor zoiets gewoons dat toch zo onmisbaar is.Greenpeace Nederland
http://www.greenpeace.nl/
Greenpeace is een internationale, onafhankelijke milieuorganisatie die mondiale milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen afdwingt die essentieel zijn voor een gezonde, 'groene' toekomst.Milieuopleidingen op HBO-niveau
http://www.milieustudie.nl/
Beroepenveld en werkveldperspectief.MINA
http://www.mina.vlaanderen.be/
Startpunt voor leefmilieu-informatie van Vlaanderen.ISO 14000
http://iso14000.homestead.com
Milieuhandboek, procedures en documenten voor de implementatie van een ISO 14000 milieuzorgsysteem.NCDO
http://www.ncdo.nl/
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid
http://www.utwente.nl/cstm/
Het CSTM is het interfacultair instituut voor milieuvraagstukken binnen de Universiteit Twente. Het houdt zich bezig met milieu-management.Opgewarmd Nederland
http://www.opgewarmdnederland.nl/
Nieuwsclips en korte films over klimaatverandering, broeikaseffect, opwarming en natuur.Shop4animals
http://www.shop4animals.nl
Online shop in dierenbenodigdheden. Producten voor honden, katten, knaagdieren, vogels en andere huisdieren.EMIS
http://www.emis.vito.be/
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest.KICI kledinginzameling
http://www.kici.nl/
KICI is een charitatieve instelling die zich financiert met kledinginzameling, met als motto: kledinginzameling voor een duurzame samenleving.Vito - Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek
http://www.vito.be/
Vito biedt het bedrijfsleven en de overheid multidisciplinaire ondersteuning bij toegepast onderzoek en ontwikkeling. Vito is actief binnen de domeinen energie, milieu en materialenGlasbak.nl
http://www.glasbak.nl
De Stichting Promotie Glasbak zet zich in om de inzameling van eenmalige glasverpakkingen via de glasbak te stimuleren.Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
http://www.rivm.nl/
Dit Nederlandse overheidsinstituut zorgt voor monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het milieu- en natuurbeleid.(Lokale) Agenda 21
http://www.ddh.nl/agenda21/
Platform voor info, communicatie, overheden en organisaties.Milieu- en Natuurplanbureau
http://www.mnp.nl/nl/index.html
Het Milieu- en Natuurplanbureau levert evaluaties en verkenningen over de leefkwaliteit van ons land in relatie met de milieuproblematiek op Europese en op mondiale schaal.Greenpeacemusic
http://www.greenpeacemusic.org
Liedjes downloaden voor een beter milieu.Milgro
http://www.milgro.nl
Services Milgro, regie in afval. Onafhankelijk en professioneel afvalmanagementbureau. Ontwerpt en implementeert Afvalservicesystemen voor ontdoeners van afval, structureert afvalstromen en onderzoekt mogelijkheden naar recycling, afvalpreventie en afvalscheiding.MilieuActueel
http://www.milieuactueel.nl
MilieuActueel is een Nederlandse startpagina over het milieu.Bumax.nl
http://www.bumax.nl/
Een van europa's grootste producenten op het gebied van producten voor veiligheid, milieubescherming en opslag van gevaarlijke stoffen op en om de werkplek.Natuurpagina Klimaatverandering
http://users.pandora.be/vervoort.jan/natuurpagina.html
Uitgebreide uiteenzetting over klimaatverandering met foto's, illustraties en actuele informatie.    Volgende  

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine