Samenleving:Goede Doel:Ontwikkelingslanden

Hoofdrubriek: Samenleving††

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Goede Doel / Ontwikkelingslanden

Resultaten 1 - 40 van 42

Projects Abroad
http://www.projects-abroad.nl
U vindt bij Projects Abroad meer dan 140 vrijwilligersprojecten in 22 bestemmingen. U beslist wat en waar u iets gaat doen en ook de data bepaalt u zelf.Schoenmaatjes.nl
http://www.schoenmaatjes.nl
Actie Schoenmaatjes (voorheen Operatie Schoenendoos) is een actie van Edukans waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kinderen in arme landen.Salvatoriaanse Hulpactie
http://www.salvatorhulp.org/
Salvatoriaanse hulpactie, ontwikkelingshulp, kinderadoptie.Stichting Yamah Gambia
http://www.yamahyouth.nl
In Gambia is het volgen van onderwijs niet gratis. Stichting Yamah sponsort kinderen die naar de basisschool gaan. Arme kinderen die niet alleen voor onderwijs, maar ook voor voeding van de school afhankelijk zijn.Read to Grow
http://www.readtogrow.nl
Goede boeken zijn schaars in ontwikkelingslanden. Read to Grow probeert hier wat aan te doen. Draag ook uw steentje bij aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Kijk op de website voor meer informatie.Hivos
http://www.hivos.nl
Humanistische ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipatie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.Cash4Cashu
http://www.cash4cashu.nl/
Koop een boom cadeau en help hiermee de mensen in West-Afrika om economisch zelfstandig te worden. Met het geld dat u uitgeeft, wordt een cashewboomplantage opgezet waar tweehonderd vrouwen zelf hun inkomen kunnen verdienen.Woord en Daad
http://www.straatkind.nl/
Woord en Daad is een christelijke organisatie die werkt aan armoedebestrijding in de derde wereld.Stichting Vrienden van Adesa
http://www.adesa.nl
Stichting Vrienden van Adesa zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg in arme wijken van Lima, Peru.TEAR fund
http://www.tearfund.nl
TEARfund is een evangelische organisatie die noodhulp en structurele hulp verleent aan partnerorganisaties in de derde wereld, door financiŽle en personele steun, de jongerenactie Nacht Zonder Dak, de actie EXTRA STAP voor kinderen, en kerkelijke acties zoals Dankdag voor Gewas en Arbeid.Landelijke India Werkgroep
http://www.indianet.nl/
Informatie over o.a. kinderarbeid, schone kleding, verantwoord ondernemen, ontwikkelingssamenwerking.Oxfam Novib
http://www.oxfamnovib.nl/
Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede door nationaal en internationaal beleid te beÔnvloeden via lobby en door campagne te voeren. Dit doet Oxfam Novib samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden.Stichting Vrienden van Gambia
http://www.vriendenvangambia.nl
Blijvende ontwikkeling begint bij het onderwijs. Stichting Vrienden Van Gambia helpt om het onderwijs voor arme Gambiaanse kinderen toegankelijk te maken. Ze bouwen momenteel ook een school in Sanchaba.Ontwikkelingshulp SomaliŽ
http://www.somngo.org
SomNGO is een organisatie van verschillende Somalische migrantenorganisaties in Nederland die zich hebben verenigd in een netwerk dat zich richt op ontwikkelingshulp in SomaliŽ.Funkin' for Africa
http://www.funkinforafrica.com/
Ontwikkelings project ten voordele van een school in Dakar.AVOS vzw
http://www.avosvzw.be
Alles Voor OntwikkelingsSamenwerking is een niet gouvernementele organisatie, en is opgericht naar aanleiding van het KADEP-project (Kabanda Development Project) in Zambia.Steentje bijdragen
http://www.steentjebijdragen.4-all.org/
Steentje bijdragen is een actie om huizen te bouwen in Ghana bij een ziekenhuis voor het personeel.Pater Henk Erdhuizen
http://www.paterhenkerdhuizen.nl
Deze stichting zamelt geld in voor Pater Henk Erdhuizen om zijn werk als missiepater in Bolivia te ondersteunen.Horizon Holland Foundation
http://www.horizonholland.org
Horizon Holland verleent medische en agrarische hulp aan projecten in ontwikkelingslanden.COS Nederland
http://www.cossen.nl/
COS is een regionaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en internationale samenwerking.Tara Stichting
http://www.tara-stichting.com
Hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in nood,aan kloosters in India, Nepal en Tibet en aan kinderen in nood aldaar.Stichting Lalibela
http://www.stichtinglalibela.nl
In Nederland voert de stichting Lalibela (ook los van fondsenwerving) voorlichtingsprojecten uit. Deze bestaan voor het grootste deel uit het doen van lezingen voor scholen en geÔnteresseerde verenigingen. Daarnaast is een van de bestuursleden (David van Reen) bezig met een fotoboek over EthiopiŽ.Stichting Dipjoti Nepal
http://www.dipjoti.org
Stichting Dipjoti Nepal zet zich in voor het bevorderen van hulp aan Nepal. Dit wordt gedaan door inzamelings-activiteiten ten behoeve van ontwikkelingsprojecten voor de armsten in Nepal.Dorkas Hulp Nederland
http://www.voedselhulp.nl/
Een derde van de wereld heeft niks te eten. Maar u kunt er iets aan doen: Klik op de button om gratis een maaltijd weg te geven aan een hongerig medemens.Dorcas
http://www.dorcas.nl
Deze organisatie zet zich in voor hulp aan armen in het buitenland door middel van o.a. voedsel en kleding.Betania
http://www.asociatiabetania.ro
Christelijke hulpverleningsinstantie, werkzaam in Bacau, RoemeniŽ. De organisatie zet sociale, medische en educatieve projecten op met de Bijbelse waarden en normen als uitgangspunt.Pequeno, met aandacht voor samenhang
http://www.pequeno.nl
Stichting Pequeno neemt deel in rurale- en ecologische ontwikkelingsprojecten via microkrediet en fair trade en doet onderzoek naar goede doelen.Stichting Aprisco
http://www.stichting-aprisco.nl
Stichting Aprisco bouwt faciliteiten in Brazilie voor thuislozen, zwerfjongeren e.a. wat vervolgens voor onderdak, educatie en verschillende vormen van hulpverlening gebruikt wordt. Dit in samenwerking met lokale kerken.Impulsis
http://www.impulsis.nl
Impulsis ondersteund ondernemende mensen die zelf betrokken zijn in een ontwikkelingsproject met financiele steun, ervaring en expertise.Fair Trade
http://www.fairtrade.nl/
Fair Trade is importeur van producten uit AziŽ, Afrika, Latijns-Amerika en aanbieder van Max Havelaar koffie en thee.Memisa.nl
http://www.memisa.nl
Memisa zet zich al meer dan 75 jaar in voor een goede gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.Nabuur
http://www.nabuur.com
Op Nabuur kunnen mensen vanuit Nederland ontwikkelingslanden helpen via het internet door locale gemeenschappen te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen door vanuit bijvoorbeeld Nederland te zoeken van oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van het milieu, aids en landbouw.Vrienden van Ahaan
http://www.vriendenvanahaan.nl
Uw bijdrage maakt het mogelijk dat kinderen in India uit de sloppenwijken naar school kunnen. Scholing betekent toekomst.Hart voor Haiti
http://www.hartvoorhaiti.nl
Stichting die zich inzet voor de allerarmsten in Haiti op basis van sociaal en christelijk oogpunt.Awdal Ontwikkelings Organisatie
http://www.awdaldev.org/
De belangrijkste focus van de organisatie is de provincie Awdal van SomaliŽ. De organisatie probeert iedere kind in deze regio de mogelijkheid te geven om naar school te gaan.NiZA
http://www.niza.nl
Het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika verklaart zich solidair met de "gewone" mensen in zuidelijk Afrika. NiZA wil hen in staat stellen armoede, onrecht en ongelijkheid op een structurele wijze te bestrijden.Stichting Victoriepompen
http://www.victoriepompen.nl
De Stichting Victorie Pompen plaats touwpompen in Ghana en Togo, West Afrika. Hierdoor worden de levensomstandigheden verbetert en werkgelegenheid geschapen.Fairfood
http://www.fairfood.org
Fairfood wil laten zien welke producten fair zijn en welke niet. Dus welke producten honger en armoede bestrijden in de voedselketen en welke niet. Zodra fairfood een product heeft onderzocht, komt het op onze website te staan.Afrika Reizen Online
http://www.afrikareizenonline.nl
Vereniging ďAfrika ReizenĒ voelt zich verbonden met de arme en gemarginaliseerde wereldburgers. Zij wil een bijdrage leveren de kloof tussen arm en rijk te verminderen door samen met ďde armenĒ te werken aan verbetering van hun leefomstandigheden.Mybody
http://www.mybody.nl
MYBODY is het label waaronder World Population Foundation (WPF) campagne voert in Nederland. MYBODY steunt projecten van lokale organisaties in ontwikkelingslanden om nieuwe generaties, vrouwen en mannen, in staat te stellen om zelf te beslissen over hun seksuele leven en het krijgen van kinderen.    Volgende  

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine