Samenleving:Goede Doel:Kinderen

Hoofdrubriek: Samenleving††

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Goede Doel / Kinderen

Resultaten 1 - 40 van 44

Good Bears of the World - Nederland
http://www.goodbears.nl
Good Bears of the World schenkt teddyberen aan kinderen in noodsituaties. Na een ongeluk, ziekenhuisopname of ramp biedt de Good Bear meteen troost, houvast en afleiding.Stichting Kindertehuis Popesti
http://www.kindertehuispopesti.nl
Piet en Aafke de Vries onderhouden sinds 1994 contact met Kindertehuis Popesti in RoemeniŽ. Het kindertehuis dient als opvangtehuis voor ongeveer 120 kinderen.UAC Nederland
http://www.uacnederland.nl
Stichting ondersteunt United Action for Children ten behoeve van gebouwde basisschool in Cameroen.Stop kindermishandeling
http://www.stopkindermishandeling.nl/
In Nederland worden per jaar ten minste 50.000 kinderen ernstig mishandeld. En ieder jaar gaan er ten minste 50 kinderen dood als gevolg van mishandeling. De keuze is aan ons. Stop kindermishandeling.Hungry Children
http://www.hungrychildren.com/
Doneer 0,25 dollar voor hongerige kinderen.WereldOuders
http://www.wereldouders.nl
WereldOuders probeert weeskinderen in Midden-Amerika te helpen door het werven van financiŽle middelen, goederen en vrijwilligers.Wat ben jij van plan
http://www.watbenjijvanplan.nl
Wordt sponsor en draag bij aan de ontwikkeling van een gemeenschap waarin een kind veilig en kansrijk op kan groeien.Artsen zonder Grenzen - Congo
http://www.artsenzondergrenzen.nl/index.php?pid=209
Artsen zonder Grenzen in Congo.Liliane Fonds
http://www.lilianefonds.nl/
Doel van het Liliane Fonds is voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden medische en sociale revalidatie mogelijk te maken. Kenmerkend is, dat dit gebeurt in samenwerking met lokale contactpersonen door directe, kleinschalige hulp op maat, die de persoonlijke groei van het kind ondersteunt en zijn integratie in de maatschappij bevordert.Colour4Kids
http://www.colour4kids.org
Colour4kids renoveert weeshuizen en onderkomens voor wees- en zwerfkinderen daar waar het het hardst nodig is.Klussen voor het goede doel
http://www.klussen-voor-het-goede-doel.mysites.nl
Door klussen te doen, geld inzamelen en zo het goede doel helpen.Homeless Child
http://www.homelesschild.org
Geef een kind een kans, schenk de wereld balans.Save the Children Nederland
http://www.savethechildren.nl/
Komt op voor recht op onderwijs, gezondheidszorg en op bescherming tegen uitbuiting en misbruik zodat kinderen kans hebben op een toekomst. En
zorgt wereldwijd voor directe en blijvende verbeteringen in de levens van kinderen.Wereldkinderen
http://www.wereldkinderen.nl
Wereldkinderen ondersteunt projecten waarmee kinderen zonder thuis kunnen opgroeien in een gezin of gezinsvervangende situatie in eigen land.Amiguito Childcare Foundation
http://www.amiguito.nl/
Hulp aan kansarme kinderen in Latijns Amerika. Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk en stages.Stichting Shishu Niketan
http://www.eengoeddoel.nl/
Een organisatie voor hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap of cerebrale parese in Bangladesh.ACNS Projecthulp
http://www.acnsprojecthulp.nl
ACNS Projecthulp verleent primaire, structurele en kleinschalige hulp aan groepen (kans)arme kinderen in Sri Lanka, zoals medische hulp, bouwen van pre-schools, etc, zodat zij kans hebben op een betere toekomst.Compassion Nederland
http://www.compassion.nl/
Compassion is lid van de Evangelische Alliantie (EA) en van het Viva Network, waarin wereldwijd organisaties participeren die zich bezighouden met kinderen in nood.Partnership Foundation
http://www.partnershipfoundation.nl
De Partnership Foundation is in 2002 opgericht door een aantal mensen uit het bedrijfsleven met als doel aan 10000 straatkinderen (meisjes) onderdak, onderwijs en hulp bij reintegratie te faciliteren. De kinderen 'wonen' permanent in reguliere scholen. Paul RosenmŲller en Gerlach Cerfontaine zijn lid van het Comitť van Aanbeveling. (Engels)Pleegzorg Xining
http://www.pleegzorgxining.nl
De werkgroep Xining zet zich in om voor Chinese kinderen in eigen land een pleeggezin te vinden.Stichting ZON bouwt een zorgboerderij
http://www.stichtingzon.org
Stichting ZON stelt zich ten doel om een rustige woonplek te bieden aan onder andere (pleeg)kinderen, (pleeg)jongeren, tienermoeders en anderen die tijdelijk een verblijfsplek nodig hebben. Zij richt zich daarbij in eerste instantie op mensen uit de provincie Flevoland.High Five
http://www.highfive.info
High Five is een organisatie die zich bezighoudt met het vervullen van wensen van basisscholen.Plan Nederland
http://www.plannederland.nl/
Plan werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie en stelt zich ten doel de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren.War Child Nederland
http://www.warchild.nl
War Child Nederland heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden.Kinderziekenhuis Aksai - Kazachstan
http://www.stichtingaksai.nl/
FinanciŽle steun t.b.v. Kinderziekenhuis Aksai in Almaty - Kazachstan.NSPCC
http://www.nspcc.org.uk/donate-4-free/default.asp
Help misdaad tegen kinderen te bestrijden. (Engels)Stichting Liliane Fonds
http://www.lilianefonds.org/
Biedt op een directe en kleinschalige manier revalidatie aan kinderen met een handicap in Afrika, Latijns-Amerika en AziŽ.Stichting People's Trust Nederland
http://www.peoplestrust.nl/
PTN helpt een eind maken aan ontvoering van meisjes in Nepal die bij hun ouders worden weggelokt en verkocht aan mensenhandelaren om in bordelen te werken. Dankzij PTN zijn al 1500 meisjes bevrijd en zitten 230 Pooiers vast.Nancy School for the Deaf
http://www.lunaris-informatica.nl/uganda/
Nancy School for the Deaf is een project in Uganda waarbij een school is opgezet voor dove kinderen. Hier vindt u informatie over hoe u dit project kunt steunen.Stichting Kinderpostzegels Nederland
http://www.kinderpostzegels.nl/
De Stichting Kinderpostzegels Nederland is het kinderfonds van Nederland dat met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie jaarlijks projecten in binnen- en buitenland financiert voor kinderen in een achterstandssituatie.Net4kids
http://www.net4kids.org
Via Net4kids kunt u kinderen helpen via een zelfgekozen project, zonder dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. U ontvangt individuele rapportage over de voortgang van uw project in India, Nepal, Ghana of Soedan. Net4kids financiert de overhead kosten via andere bronnen.Terre des Hommes
http://www.terredeshommes.nl/
Bestrijdt de meest schrijnende vormen van kinderuitbuiting, de meest grove schendingen van kinderrechten en de meest ernstige voorvallen van onrecht dat kinderen wereldwijd, dagelijks wordt aangedaan.Unicef Nederland
http://www.unicef.nl/
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Zij wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, maar is ook zelf actief op het gebied van gezondheidszorg, voeding en onderwijs.Ronald McDonald Kinderfonds
http://www.kinderfonds.nl/
Het Ronald McDonald Kinderfonds beheert in Nederland dertien Ronald McDonald Huizen die ouders met ernstig zieke kinderen een thuis ver van huis bieden, dichtbij het ziekenhuis.Defence for Children International Nederland
http://www.defenceforchildren.nl/
Defence for Children International Nederland is onderdeel van een internatio≠nale onafhankelijke organisatie met 42 internationale secties in alle werelddelen die wereldwijd opkomt voor rechten van kinderen.Stichting KiKa
http://www.kika.nl
Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.Coach4allthekids
http://www.coach4allthekids.com
Coach4AllTheKids heeft als doelstelling om kansarme kinderen te ondersteunen in hun belangrijkste basis- en levensbehoeften. Coach4AllTheKids is in 2007 door Erna Rensen opgericht om de kansarme kinderen in het nu te ondersteunen voor hun toekomst. Belangrijke waarden hierin zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.Stichting Veldwerk in Nepal
http://www.stichting-veldwerk.org/
Stichting Veldwerk is aan het werk tussen en met de lokale bevolking van Nepal.[email protected] voor AziŽ
http://www.zappelinvoorazie.nl
Bouw samen scholen met [email protected] voor AziŽ.Solve Poverty
http://www.solvepoverty.com/
Hier kun je kinderen helpen die minder kans op een opleiding hebben. (Engels)    Volgende  

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine