Samenleving:Gezin:Jongeren:Organisaties

Hoofdrubriek: Samenleving††

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Gezin / Jongeren / Organisaties
Subcategorie  Amusement:Chat:Jongeren 3
Subcategorie  Amusement:Recreatie:Jongeren 9
Subcategorie  Boeken:Magazines:Jongeren 7
Subcategorie  Nieuws en Media:Televisie:Programma s:Jongeren
Subcategorie  Samenleving:Gezin:Jongeren 59
Subcategorie  Samenleving:Lokaal:Nederland:Overheid en Politiek:Politiek:Jongeren 13


Resultaten 1 - 27 van 27

Pesten is laf
http://www.pestenislaf.nl/
Leerlingen die worden gepest via e-mail of sms anoniem melding hiervan maken op deze site van de stichting De Kinderconsument.Nationale Jeugdraad
http://www.jeugdraad.nl/
De Nationale Jeugdraad is een landelijke koepel van jongerenorganisaties die vinden dat jongeren tussen de 12 en 30 moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat zij belangrijk vinden. Daarom organiseert de Nationale Jeugdraad activiteiten en zet zij projecten op, voor en door jongeren.Pleegzorg Advies Nederland
http://www.pleegzorgadvies.nl
Pleegzorg Advies Nederland, het eerste adviesbureau dat zich exclusief bezighoudt met pleegzorg. Biedt o.a. de pleegwijzer, Quick scan databank pleegzorg, POR ondersteuning, e-mailservice, Pleegzorgbeleidsadvisering.Amstelstad Jeugdhulpverlening
http://www.amstelstad.nl/
Een multi-functionele organisatie die hulp en onderdak biedt aan 200 kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of nog niet zelfstandig kunnen wonen.Jeugdparticipatie-Netwerk
http://www.jeugdparticipatie.net
Netwerk van en voor mensen, die in theorie en praktijk betrokken willen blijven bij de ontwikkeling van jeugdparticipatie.Stichting Kinderpostzegels Nederland
http://www.skn.nl/
De Stichting Kinderpostzegels Nederland is het kinderfonds van Nederland dat met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie jaarlijks projecten in binnen- en buitenland financiert voor kinderen in een achterstandssituatie.The Rulez
http://www.therulez.nl/
De jongerensite van Politie Haaglanden. Waar ligt voor jou de grens, op straat, op school en online? Loverboys, drank, drugs, geweld en smoezen komen aan bod.Pesten Startkabel
http://pesten.startkabel.nl
Pesten, hoe ga je er mee om, wat zijn de oorzaken.Nationaal Fonds Kinderhulp
http://www.kinderhulp.nl/
Al bijna 40 jaar zet Kinderhulp zich in voor kinderen die te maken hebben met een verstoorde thuissituatie en daardoor in aanraking komen met jeugdhulpverlening.Jeugdhulp.nl
http://www.jeugdhulp.nl
Jeugdhulp is opgezet als portaalsite voor informatie over jeugdhulp en jeugdhulpverlening. Met informatie voor ouders, jongeren, hulpverleners en organisaties.Careless
http://www.careless-zorg.nl/
Careless is een maatschappelijke onderneming die zich inzet op gebied van samenwerkingsverbanden, netwerken, straatwerk en jongerenwerk.Kindermishandeling.nl
http://www.kindermishandeling.nl/
Informatie over kindermishandeling voor kinderen en jongeren.Jantje Beton
http://www.jantje-beton.nl/
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, meer speelruimte voor kinderen in Nederland. Help Jantje!Jongeren Milieu Aktief
http://www.jma.org/
Door en voor jongeren, een organisatie voor iedereen tussen de 12 en de 28 jaar.Jongerenwerk Grootegast
http://jongerenwerk.helpt.nl/
OfficiŽle website van het jeugd/jongerenwerk in de gemeente Grootegast.Jong Nederland St. OdiliŽnberg
http://www.jnberg.nl
Jeugdvereniging Jong Nederland uit St.OdiliŽnberg.NIZW Jeugd
http://www.nizwjeugd.nl/
NIZW Jeugd is een landelijke publieke organisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van de praktijk van zorg en welzijn voor kinderen, jongeren en hun ouders.Chris
http://www.chris.nl/
Landelijke christelijke kinder- en jeugdhulp. Deze site geeft informatie over vele jongerenissues, met nadruk op het Christelijk geloof en de Bijbel.No-Kidding
http://www.no-kidding.nu/
No-Kidding is een netwerk tegen kindermishandeling.Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
http://www.najk.nl
Het NAJK is de belangenvereniging van en voor agrarische jongeren in Nederland. Ruim 20.000 jonge boeren en tuinders zijn lid van deze organisatie.Stichting Streetcornerwork
http://www.streetcornerwork.eu
Jeugdhulpverlening en drugshulpverlening.Stichting Jeugdinformatie Nederland
http://www.sjn.nl/
Voorziet in informatie en kennisverspreiding over jeugd en jeugdbeleid.Kanjertraining
http://www.kanjertraining.nl
Kanjertraining is er voor kinderen die op school gepest worden en voor ouders en leerkrachten die daar mee te maken hebben.Stichting De Beide Weeshuizen
http://www.beideweeshuizen.nl/
Stichting De Beide Weeshuizen zet zich in voor het bevorderen van zelfredzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement van jongeren in Nijmegen en omstreken.Spirit
http://www.spirit.nl/
ĎSpirití is een jeugdzorginstelling in Amsterdam.De Schuilplaats
http://www.schuilplaats.info/
Jeugd- en Jongerenwerk 'De Schuilplaats' is een centrum voor de jeugd en jongeren van en uit Engelen dat zich van oorsprong richt op de jongeren van 14 tot en met 18/20 jaar afkomstig zijn uit Engelen en omgeving.Rubicon Jeugdzorg
http://www.rubicon-jeugdzorg.nl/
Rubicon jeugdzorg is een multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening in Noord- en Midden-Limburg met een afdeling residentiŽle zorg, semi-residentiŽle zorg, pleegzorg en ambulante zorg.   

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine