Samenleving:Gezin:Gehandicapten:Organisaties

Hoofdrubriek: Samenleving††

website aanmelden | info | hot items | nieuwe sites | nieuws

Home / Samenleving / Gezin / Gehandicapten / Organisaties
Subcategorie  Gezondheid:Instellingen 256


Resultaten 1 - 39 van 39

Very Special Arts Nederland
http://www.vsan.nl/
Onder het motto oog voor kunst van mensen met een handicap vraagt de stichting (VSAN) uw aandacht voor kunstuitingen die anders wellicht verborgen zouden blijven.Federatie nederlandse gehandicaptenraad
http://www.cg-raad.nl
De Federatie Nederlandse Gehandicaptenraad is een organisatie van en voor (ouders van) mensen met een functiebeperking.Stichting down's syndroom
http://www.downsyndroom.org/
De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.Re-construct
http://www.re-construct.nl/
Interim-en projectmanagement in de zorg.Hersenletsel
http://www.hersenletsel.nl/
Website van het Landelijk CoŲrdinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel. Deze website biedt informatie over niet-aangeboren hersenletsel, over de zorg voor mensen met hersenletsel en de ontwikkelingen daarin.Ronald McDonald Centre Only Friends
http://www.onlyfriends.nl/
Voor kinderen met een beperking tot 25 jaar die gebruik willen maken van georganiseerd sporten en spelen, biedt het Ronald McDonald Centre Only Friends een professioneel centre aan dat iedere dag voor het kind en het gezin toegankelijk is, waarbij altijd wordt gedacht vanuit de behoeften en belevingswereld van het gehandicapte kind.Clientenraad Hulst
http://www.clientenraadhulst.nl
De CliŽntenraad Hulst heeft als belangrijkste doelstelling het behartigen van de belangen van alle minima in de gemeente Hulst. Iedereen met een uitkering of een minimum inkomen kan met vragen en problemen aankloppen bij deze onafhankelijke instelling.Fonds verstandelijk gehandicapten
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
De opbrengst van de collecte en andere giften en legaten komt ten goede aan projecten en initiatieven die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten, hun familie en hun leefomgeving.Op weg met de ander
http://www.opwegmetdeander.nl
Christelijke Nederlandse vereniging van en voor gehandicapten.BVKM
http://www.bvkm.nl/
Overzicht, de belangenvereniging voor mensen kleiner dan 1.55m.Vrienden aangepast lezen
http://www.vriendenvanaangepast-lezen.nl
Organisatie voor visueel gehandicapten.Funtoestee
http://www.funtoestee.nl
Funtoestee verzorgt en begeleidt logeerweekenden voor kinderen met PDD-NOS, ADHD en Down-syndroom.Gehandicapten Startkabel
http://gehandicapten.startkabel.nl
Linkverzameling over en voor gehandicapten en chronisch zieken.Louis Braille
http://www.louisbraille.nl
Onder het motto ĎLouis Braillejaar 2009: naar een onbeperkt toegankelijke samenlevingí organiseren NLBB Vereniging van Leesgehandicapten, Stichting Oogfonds Nederland en Viziris de herdenking van het tweehonderdste geboortejaar van Louis Braille (4 januari 1809 - 6 januari 1852).Nieuw baalderborg
http://www.nieuwbaalderborg.nl/
Nieuw Baalderborg is een Christelijke Stichting voor Zorgverlening en Advies voor mensen met een verstandelijke handicap.Ons tweede thuis
http://www.onstweedethuis.nl/
Ons Tweede Thuis is een instelling ten dienste van mensen met een verstandelijk, meervoudig of lichamelijk handicap.Willem van de bergh
http://www.w-vd-bergh.nl/
Website van zorgcentrum De Willem Van Den Bergh in Noordwijk is een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap. Behalve de 24-uurszorg verleent het zorgcentrum ook tijdelijke ondersteuning en begeleiding.Fodok - Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen
http://www.fodok.nl/
Informatie over activiteiten en publicaties.Zozijn voor mensen met een beperking
http://www.zozijn.nl
Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Zozijn is voortgekomen uit een fusie tussen De Lathmer en Festog en heeft Gelderland en Overijssel als werkgebied.De Tubanten
http://www.detubanten.nl/
Sportvereniging voor mensen met en zonder handicap. De Tubanten is een vereniging die sporters de gelegenheid geeft op zijn of haar niveau de sport van hun keuze te beoefenen.MEE Nederland
http://www.meenederland.nl/
MEE Nederland is de landelijke vereniging van MEE-organisaties. MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliŽntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte.MEE
http://www.mee.nl/
MEE is gespecialiseerd in ambulante hulp- en dienstverlening voor mensen met een handicap en hun ouders of verzorgers.Informatie over de AWBZ en de Wmo
http://www.awbz.info/
AWBZ. INFO geeft (juridische) informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Logeerhuis Wonderkind
http://www.logeerhuiswonderkind.nl/
Logeerhuis Wonderkind kleinschalige opvang in huiselijke sfeer voor wonderlijke kinderen van 4 tot 10 jaar.Rolstoel.org
http://www.rolstoel.org
Als je een nieuwe rolstoel moet aanvragen, is de keuze soms moeilijk. Op Rolstoel.org kun je ervaringen van jezelf met jouw rolstoel kwijt en lezen hoe anderen bepaalde merken ervaren. Uiteindelijk zijn de rolstoelgebruikers ervaringsdeskundigen.Stichting De Uitdaging Voor
http://www.deuitdagingvoor.nl/
Verbetering van de beeldvorming van mensen met beperkingen, chronische ziekte, psychische of psychiatrische aandoeningen.MEE Zeeland
http://www.meezeeland.nl
MEE-Zeeland is gespecialiseerd in dienst- en hulpverlening aan mensen met een handicap en hun ouders of verzorgers.Federatie van Ouderverenigingen
http://www.fvo.nl/
Informatie voor ouders, verwanten en andere betrokkenen bij mensen met een verstandelijke handicap.MEE Oost Gelderland
http://www.mee-og.nl
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking, chronisch zieken, ouderen en de mensen in hun omgeving.Stichting karaat
http://www.karaat.org/
Reinaerde biedt dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een handicap. Op ruim 60 locaties in de provincie Utrecht kunnen cliŽnten en hun verwanten terecht voor begeleiding en zorg, huisvesting, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, logeren en thuiszorg, consultatie en advies.S.p.d. Maastricht
http://www.spdmaastricht.nl/
De Sociaal Pedagogische Dienst stelt zich als instelling voor ambulante maatschappelijke dienstverlening ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een handicap en hun ouders/ verwanten/ gezin in alle levensfasen en op alle levensgebieden.Werkgroep Integratie Gehandicapten
http://www.wig.nl/
Een vrijwilligersorganisatie van mensen met en zonder handicap. De WIG behartigt belangen van mensen met een lichamelijke handicap op terreinen als toegankelijkheid van de openbare ruimte, arbeid, wonen, vervoer en gemeentelijk beleid.Rett Syndroom Netwerk
http://www.rett.nl/
Rett Syndroom is een ernstige lichamelijke en verstandelijke handicap. Kinderen met Rett Syndroom zijn in alles afhankelijk van derden.Persoonsgebonden budget
http://www.pgb.nl/
Met een persoonsgebonden budget kunnen mensen met een handicap, chronische ziekte of ouderen zelf hun hulp inkopen.SWGN
http://www.swgn.nl/
Stichting voor geestelijk en maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland.Leef vzw
http://www.leefvzw.be/
Voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap.Dwarslaesie Organisatie Nederland
http://www.dwarslaesie.nl/
De Dwarslaesie Organisatie Nederland is een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen over van alles en nog wat dat te maken heeft met een dwarslaesie.Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
http://www.nsgk.nl
De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, volwaardig te kunnen leven.Keistad Rollers
http://www.keistadrollers.nl/
Gehandicapten Sportvereniging Amersfoort en Omstreken.   

© 2000 - 2021 1steKeuze Zoekmachine